2022-06-07 kviečiamų mokytis mokinių sąrašas

Mokinių priėmimo į Vilniaus Viršuliškių mokyklą komisijos

posėdžio 2022-06-07 (protokolas Nr. 2) nutarimas:

NUTARTA. Skelbti į atsilaisvinusias vietas KVIEČIAMŲ mokytis pirmose klasėse mokinių sąrašą: 

Eil. Nr.Prašymo registracijos e. sistemoje numeris MOK-Pastabos
 1.74012Kviečiame mokytis
 2.75609Kviečiame mokytis
 3.76434Kviečiame mokytis
 4.78152Kviečiame mokytis
 5.78156Kviečiame mokytis
 6.78352Kviečiame mokytis
 7.78727Kviečiame mokytis
 8.79563Kviečiame mokytis
 9.79902Kviečiame mokytis
 10.81547Kviečiame mokytis
 11.83152Kviečiame mokytis
 12.84761Kviečiame mokytis
 13.85574Kviečiame mokytis
 14.86836Kviečiame mokytis
 15.87183Kviečiame mokytis

Pirmininkė                                                                                          Daiva Adomaitienė

Sekretorė                                                                                             Zita Sabalienė