2022-06-13 kviečiamų mokytis mokinių sąrašas

Mokinių priėmimo į Vilniaus Viršuliškių mokyklą komisijos

posėdžio 2022-06-13 (protokolas Nr. 3) nutarimas

NUTARTA. Skelbti į atsilaisvinusias vietas KVIEČIAMŲ mokytis mokinių sąrašą:

Eil. Nr.Prašymo registracijos e. sistemoje numeris MOK-Teritorinis (1) / neteritorinis (0)Pastabos
1.876241Kviečiame mokytis PIRMOJE klasėje
2.801661Kviečiame mokytis TREČIOJE klasėje
3.736661Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
4.741161Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
5.756061Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
6.773911Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
7.782991Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
8.800381Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
9.800401Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
10.823461Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
11.831971Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
12.867301Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
13.735080Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
14.759620Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
15.862120Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
16.781411Kviečiame mokytis ŠEŠTOJE klasėje

Pirmininkė                                                                                          Daiva Adomaitienė

Sekretorė                                                                                              Zita Sabalienė