2022-06-21 kviečiamų mokytis mokinių sąrašas

Mokinių priėmimo į Vilniaus Viršuliškių mokyklą komisijos

posėdžio 2022-06-21 (protokolas Nr. 4) nutarimas

NUTARTA. Skelbti į atsilaisvinusias vietas KVIEČIAMŲ mokytis mokinių sąrašą:

Eil. Nr.Prašymo registracijos e. sistemoje numeris MOK-Teritorinis (1) / neteritorinis (0)Pastabos
 1.880651Kviečiame mokytis PIRMOJE klasėje
2.876180Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje
3.880870Kviečiame mokytis PENKTOJE klasėje

Pirmininkė                                                       Daiva Adomaitienė

Sekretorė                                                           Zita Sabalienė