Kviečiamų mokytis mokinių sąrašai

2022-06-02 įvykusio Vilniaus Viršuliškių mokyklos Mokinių priėmimo komisijos posėdžio (protokolas Nr. 1) nutarimas:

  1. Atsižvelgiant į didelį prašymų mokytis pirmosiose klasėse skaičių, formuoti vieną papildomą pirmąją klasę (vietoje trijų klasių formuoti 4-ias pirmąsias klases).

  2. Skelbti prašymų mokytis 1-oje klasėje konkursinę eilę su pirmumo kriteriniais balais.

  3. Skelbti prašymų mokytis 2-8 klasėse konkursinę eilę su pirmumo kriteriniais balais.

  4. Skelbti nepakviestų mokytis į Vilniaus Viršuliškių mokyklą kandidatų sąrašą pagal pirmumo kriterijų taškus – mokiniai bus priimami kitais etapais į atsilaisvinusias klasėse vietas.

Kviečiamų mokytis 1-ose klasėse ir nepakviestų į 1-as klases mokinių sąrašas

Kviečiamų mokytis 5-8 klasėse ir nepakviestų į 5-8 klases mokinių sąrašas