PASIEKIMAI

2021 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

2021 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo apibendrinta mokyklos informacija

2018 – 2019 m. m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

4 kl. mokyklos profilis
4a klasės profilis
4b klasės profilis
4c klasės profilis
4d klasės profilis
6a klasės profilis
 6b klasės profilis
6 kl. mokyklos profilis
8 kl. mokyklos profilis

2016 – 2017 m. m.

Vilniaus Viršuliškių mokyklos 2016 – 2017 mokslo metų mokinių akademiniai ir neformaliojo švietimo  pasiekimai
Vilniaus Viršuliškių mokyklos, 2017 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 6A klasės ataskaita
Vilniaus Viršuliškių mokyklos, 2017 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 6B klasės ataskaita 
Vilniaus Viršuliškių mokyklos, 2017 nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 6 klasių ataskaita
Vilniaus Viršuliškių mokyklos, 2017 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 8A klasės ataskaita 
Vilniaus Viršuliškių mokyklos, 2017 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 8B klasės ataskaita
Vilniaus Viršuliškių mokyklos, 2017 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 8 klasių ataskaita

2015 – 2016 m. m.

Vilniaus Viršuliškių mokyklos 2015 – 2016 m. m. pasiekimai

2014 – 2015 m. m.

Vilniaus Viršuliškių mokyklos 2014 – 2015 m. m. pasiekimai
Užsienio kalbų savaitės olimpiadų laureatai

2013 – 2014 m. m.

Vilniaus Viršuliškių mokyklos 2013 – 2014 m. m. pasiekimai
6 klasės standartizuotų testų užduočių išbandymo mokyklose ataskaita
Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso ataskaita

2011 – 2013 m. m.

Vilniaus Viršuliškių vidurinės mokyklos 2011 – 2012 ir 2012 – 2013 m. m. pasiekimai