PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

2016 metų mokytojas
Dailės vyr. mokytoja
Žaneta Puodžiūnienė                                                                                                          
2015 metų mokytojas
Pradinių klasių vyr. mokytoja
Rūta Ramanauskienė                                                                                                        
2014 metų mokytojas
Pradinių klasių vyr. mokytoja
Daiva Gaidanienė                                                                                                             
2013 metų mokytojas
Muzikos vyr. mokytoja
Renata Paliukaitė                                                                                                              
2012 metų mokytojas
Etikos mokytoja metodininkė
Audrė Steponėnienė                                                                                                         
2011 metų mokytojas
Muzikos mokytoja metodininkė
Dalia Šmatavičienė                                                                                                           
2010 metų mokytojas
Geografijos mokytoja metodininkė
Vilė Žagminienė                                                                                                                
2009 metų mokytojas
Istorijos mokytoja metodininkė
Nijolė Bikulčienė                                                                                                               
2008 metų mokytojas
Rusų kalbos vyr. mokytoja
Elena Karmazienė