MISIJA, VIZIJA IR FILOSOFIJA

Mokyklos misija

Išugdyti darnaus ugdymo kompetenciją, galinčią padėti mokiniams tapti globaliai mąstančiais ir lokaliai veikiančiais, suvokiančiais pasaulio tvarką ir savo veiklos darną piliečiais, t.y. praturtinti ugdymo turinį aktualiais mokiniams ir visuomenei rūpimais klausimais, padėti mokiniams ugdytis ateities gyvenimui būtinas kompetencijas, atsakomybę už savo elgseną ir jos pasekmes, gebėjimą pasipriešinti neigiamai įtakai, padėti mokiniams išvengti netinkamo elgesio pasekmių. Mokyklos misijos įgyvendinimas grindžiamas Jungtinių Tautų (2012) pateiktais darnumo principais, akcentuojant ekonomikos, aplinkosaugos, socialinius aspektus. Mokyklos misija orientuojama į holistinės asmenybės ugdymą. Holistiškumo samprata užfiksuota Lietuvos valstybinės švietimo strategijos 2013 – 2022 metų nuostatose, kuriose išryškėja principinis požiūris į žmogaus ugdymą jo visą gyvenimą mokymosi kontekste.

Darnios ūgties mokyklos ugdymo proceso organizavimo principai:

1. Bendruomeniškumas

2. Kūrybiškumas

3. Sveika gyvensena

Mokykos vizija

Mokykla – tai darnios ūgties mokykla, kurioje dirba bendradarbiaujanti kūrybinga ir sveiką gyvenseną propaguojant mokyklos bendruomenė.

Filosofija

„Pažink save“ – pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save – mokėsi tobulinti pasaulį. (Ž. Ž. Ruso)