MOKYKLOS HIMNAS IR HERBAS


Mokykla! Mokykla! Čia tavo draugai, čia tavo vieta! Mokykla! Mokykla! Tik pašauk ir mes būsim greta.

Nėr kada čia žiopsot. Nusijuok smagiai, ir gal išmokai kažką. Mes dar tiek daug turim pagalvot. Mes dar tiek daug turim padaryt. Tavo rankoje – mano ranka.

Mokykla! Mokykla! Čia tavo draugai, čia tavo vieta! Mokykla! Mokykla! Tik pašauk ir mes būsim greta.

Nėr kada čia liūdėt. Nesipyk, pažiūrėk – tarp mūsų taika. Kiek kartu galim padaryt, Kiek vilčių mes padėjom pasėt. Viršuliškės – pasaulio centre.

Mokykla! Mokykla! Čia tavo draugai, čia tavo vieta! Mokykla! Mokykla! Tik pašauk ir mes būsim greta.

Visi kartu. Ačiū visiems! Visi drauge. Ranką silpniems!

Mokykla! Mokykla! Čia tavo draugai, čia tavo vieta! Mokykla! Mokykla! Tik pašauk ir mes būsim greta.

Mokykla! Mokykla! Čia tavo draugai, čia tavo vieta! Mokykla! Mokykla! Tik pašauk ir mes būsim greta.

Himną sukūrė 2001 m. abiturientas Domantas Razauskas