PAGRINDINIAI MOKYKLOS DOKUMENTAI

Vilniaus Viršuliškių mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-06-01
Įsakymas dėl sąrašo pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį bus pateikiamas rašytinis prašymas STT
Vilniaus Viršuliškių mokyklos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas
Vilniaus Viršuliškių mokyklos 2022-2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų planas
Vilniaus Viršuliškių mokyklos direktorės įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo
Vilniaus Viršuliškių mokyklos strateginis planas 2018–2022 m.
Vilniaus Viršuliškių mokyklos darbuotojų asmeninių daiktų naudojimo tvarkos taisyklės 2017 m.
Vilniaus Viršuliškių mokyklos darbo tarybos nuostatai 2017 m.
Vilniaus Viršuliškių mokyklos darbo tarybos veiklos reglamentas
Mokyklos bendruomenės susitarimas 2015-12-01
Mokinio elgesio taisyklės 2018-01-02
Pašalinių asmenų bei mokinių tėvų (globėjų, senelių) lankymosi mokykloje tvarka 2015-11-30
Vilniaus Viršuliškių mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2018-09-03
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Viršuliškių mokyklos nuostatai 2020-09
Tėvų (globėjų) informavimo tvarkos aprašas 2020-08
Vilniaus Viršuliškių mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas Nr.1
Mokyklos direktorės Ramutės Mečkauskienės 2019 metų veiklos ataskaita
Vilniaus Viršuliškių mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašas