BIBLIOTEKA

„Iš visų žmogaus kūrybos apraiškų labiausiai stebina ir verta dėmesio – knyga. Knygose gyvos praėjusių laikų godos, girdėti aiškūs įtaigūs balsai žmonių, kurių palaikų dulkės seniai išsisklaidė kaip sapnas. Visa, ką žmonija sukūrė, apmąstė, pasiekė, – tarsi burtų išsaugota knygų puslapiuose.“

Tomas Karlailis

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VIZITINĖ KORTELĖ

Bibliotekos siekiai: sukurti žinių centrą, atvirą visiems žinių šaltinį, aprūpintą techninėmis priemonėmis ir žinių kaupimo laikmenomis.

Biblioteka atitinka ugdymo turinį, tenkina mokyklos bendruomenės poreikius, padeda mokiniams pasirengti savarankiškam mokymuisi, ugdyti informacinius gebėjimus – tapti raktu į žinių visuomenę.
Biblioteka skirta mokyklos bendruomenei
Biblioteką sudaro abonementas ir skaitykla.

Patalpos:
Abonementas,
Skaitykla 10 vietų (iš jų 3 kompiuterizuotos),
Vadovėlių saugykla.
Knygų fondą sudaro 16386 egz., 6318 pavadinimų leidinių, iš jų 68 vnt. skaitmeninių dokumentų, 55 vnt. kartografinių dokumentų ir 72 vnt. garsinių dokumentų (2013 m. rugsėjo 1 dienai). Taip pat įvairūs periodiniai leidiniai.
Vadovėlių fondą sudaro 18714 egz.
Registruotų skaitytojų yra 444.
Kasdien biblioteką ir skaityklą aplanko apie 50 – 70 lankytojų.
Bibliotekoje yra teikiamos kopijavimo paslaugos mokyklos bendruomenei, yra galimybė popieriuje atsispausdinti kompiuterinius dokumentus bei internete esančią informaciją.
Bibliotekoje ir skaitykloje organizuojamos teminės parodos, susitikimai, rašytojų jubiliejų paminėjimai; rengiamos mokinių piešinių parodėlės, vyksta kiti renginiai.

Dirba bibliotekos vedėja – Rūta Rasimavičiūtė.
Bibliotekos ir skaityklos darbo laikas 8.00 – 16.00 val.
Kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį bibliotekoje sanitarinė diena, skaitytojai neaptarnaujami.
Bibliotekos kontaktai – el.paštas:
biblioteka@virsuliskiu.vilnius.lm.lt
virsuliskiu.skaitykla@gmail.com

BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS TIKSLAI:

Sudaryti sąlygas mokiniams ir pedagogams naudotis įvairiais žinių šaltiniais.
Sukurti mokymosi ir laisvalaikio leidimo aplinką, kuri būtų visiems patraukli, maloni ir atvira kiekvienam skaitytojui.
Organizuoti mokinių darbų parodas, ugdyti jų estetinį skonį.
Žadinti ir puoselėti mokinių pagarbą ir poreikį knygai.
Padėti mokyklos pedagogams ugdymo procese – ieškoti reikalingos informacijos įvairiuose šaltiniuose.
Kaupti knygas ir kitokias žinių laikmenas, atsižvelgiant į mokyklos ugdymo planus ir mokyklos bendruomenės poreikius.