ERASMUS+ PROJEKTAS


Vilniaus Viršuliškių mokykla nuo 2022 rudens dalyvauja ERASMUS+ projekte “A LIVABLE WORLD, A SUSTAINABLE LIFE”. Šio projekto tikslas – plėsti mokinių ir mokytojų žinias apie klimato kaitą. Europos sąjunga didelę reikšmę teikia aplinkai ir klimatui, kad gyvenimas būtų tvarus, o mūsų pasaulis tinkamas gyventi. Pasaulį, kuriame gyvename, turėsime palikti ateinančioms kartoms, todėl turime jį saugoti ir gyventi jame tvariai. To galima pasiekti informuojant jaunąją kartą apie aplinką ir klimato kaitą, ugdant jų sąmoningumą. Tai geriausiai padaryti su mokytojų pagalba, nes būtent mokytojai augina išmanančias, sąmoningas ir kritiškai mąstančias kartas, kurios gali greičiau pakeisti visuomenę.

Šio projekto tikslai:

  • Parodyti mokiniams skirtingus požiūrius į klimato kaitos švelninimą ir kelti klimato raštingumo lygį.
  • Didinti informuotumą apie visus klimato kaitos aspektus ne tik klasėse, bet ir šeimose.
  • Suteikti jiems galimybę suvokti atsinaujinančių energijos šaltinių poveikį klimato kaitai.
  • Sukurti supratimą apie gamtos išteklių apsaugą ir sąmoningą jų naudojimą.

Rezultatai, kuriuos pasieksime įgyvendindami savo tikslus:

  • Mūsų mokiniai žinos skirtingus metodus, kaip sušvelninti klimato kaitą ir padidinti savo klimato raštingumo lygį.
  • Didės ne tik mokinių, bet ir šeimų bei vietos gyventojų informuotumas apie visus klimato kaitos aspektus.
  • Bus suvokiamas atsinaujinančių energijos šaltinių poveikis klimato kaitai.
  • Bus kuriamas supratimas apie apsaugą ir sąmoningą gamtos išteklių naudojimą.
  • Mokiniams skirta ekologinio sąmoningumo elektroninė knyga.

Erasmus+ projekto programa