Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Birželio 14 dieną  mokyklos Tolerancijos būrelis minėjo Gedulo ir vilties dieną. Buvo pagamintos Vilties gėlės, Tarptautinės teisingumo komisijos inicijuotos akcijos simbolis. Būrelio nariai dalyvavo Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje prie Seimo, žygiavo Pagarbos eisenoje ir gėlių padėjime prie Aukų paminklo politiniams kaliniams ir tremtiniams. Po to apsilankė Okupacijų ir genocido muziejuje, apsilankymas kuriame mokiniams paliko neišdildomą įspūdį. Gedulo ir vilties diena priminė mokiniams tragiškus įvykius okupavus Lietuvą sovietams, kadistorijos negalima pamiršti, kaip svarbi yra nepakanta bet kokioms genocido formoms.  Mokiniai  susipažino su tremties į Sibirą žiaurumais, lietuvių tautos pasipriešinimo okupantams istorija.

Mokytoja Audra Steponėnienė