Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Vilniaus televizijos bokšte

Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, 3a klasės mokiniai dalyvavo išvykoje į Vilniaus televizijos bokštą. Pagerbė žuvusiuosius įžiebdami žvakutes prie memorialinės lentos. Lankėsi „Paukščių take“. Apžiūrėjo nuotraukas, ekspozicijas. Išklausė Ramutės Mečkauskienės ir Daivos Bereišienės pasakojimus apie sausio įvykius, apie laisvę ir jos svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime.

Parengė mokytoja Daiva Bereišienė