Penkios gyvūnų laisvės

2022 metai Lietuvoje paskelbti Gyvūnų gerovės metais, o gyvūnų gerovė yra neatsiejama nuo visame pasaulyje pripažinto dokumento – „Penkių gyvūnų laisvių“. Šias laisves sukūrė zoologijos profesorius Roger Brambell, 1965 m. jas patvirtino Jungtinės Karalystės Ūkinių gyvūnų gerovės taryba.

„Penkios gyvūnų laisvės“ reiškia ne tik laisves, bet ir gyvūnų teises, kurias žmonės privalo užtikrinti. Tai mūsų atsakomybė ir pareiga.

Integruotame dailės ir biologijos projekte „5 laisvių modelis“ mūsų mokyklos 7-8 klasių mokiniai dailės raiškos priemonėmis turėjo galimybę išsakyti savo požiūrį, mintis dėl gyvūnų sveikatingumo, laikymo taisyklių ir gerovės pažeidimų bei ugdytis kritinį gamtosauginį ir kūrybinį mąstymą, kuris užtikrins besikeičiantį požiūrį į aplinką ir jos išsaugojimą.

Projekto vadovės mokytojos Žaneta ir Laima