OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

Nuo 2015 m. rugsėjo mokykloje vykdoma Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. Olweus programos instruktorė yra Rasa Bubnienė.

Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo. Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

Programos tikslas – sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Tai ilgalaikė programa, kuri įtraukia visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus.

Siekiant šio tikslo mokykloje:

sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG);
išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas;
atliekama mokinių apklausa kartą per metus.

Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.
Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti. Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – Mūsų mokykloje negalima tyčiotis.

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Du kartus per savaitę mokykloje bus vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias. Nuo 2017 m. mokykloje taikoma OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistema OPKUS. 

Pravesta mokinių apklausa. Rezultatus galite matyti čia:
Olweus apklausos rezultatai 2021
Olweus apklausos rezultatai 2020
Olweus apklausos rezultatai 2019
Olweus apklausos rezultatai 2015-2017
Vilniaus Viršuliškių mokyklos Olweus pažymėjimas
Vilniaus Viršuliškių mokyklos Olweus pažymėjimas 2020-2022 m.m.

Tikimės, kad mūsų dalyvavimas Olweus programoje padės sukurti saugią ir draugišką atmosferą mokykloje.