2021-2022 m. m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) skirtas sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. 2021-2022 m. m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas vykdomas elektroniniu būdu, kai Skaityti visą